วัสดุสำริดที่พบในสมัยอยุทธยา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาสีสันของเนื้อสำริดและลวดลายที่มี
โกศสำริด สมัยอยุธยา

Writer :Mr.Chanok, Date : 31-08-2010 07:56:09


บาตรพระสำริดสมัยอยุทธยา

Date : 31-08-2010 07:56:09


เต้าปูน สมัยอยุธยา
ทรงแปดเหลี่ยม ฝาหายไป เนื้อปูนมีกลิ่นหอมมาก
ที่ฐานฉลุลายเท้าสิงห์ ลักษณะเหมือนเท้าสิงห์
สมัยอยุธยาตอนต้น ถ้าสงสัยก็ขอให้ลองนำไป
เทียบกับฐานสิงห์ของเจดีย์สมัยอยุธยาตอนต้น
สันนิษฐานว่าคงใช้สำหรับผู้มีฐานันดรศักดิ์ อาจจะ
ใช้สำหรับพระชั้นผู้ใหญ่


Date : 31-08-2010 07:56:09


เต้าปูน ที่ใส่ปูนกินหมากทำจากโลหะสำฤทธิ์ น่าจะอยู่ในสมัยสุโขทัย


Date : 31-08-2010 07:56:09Counter :13923 [Start : 26/April/2007]